เรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือ  ค้นหา หนังสือราชการ  ช่วยเหลือ
  ลงทะเบียน  เข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 ทะเบียนหนังสือหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม่   พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
  เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ ผู้ส่ง อ่าน ตอบรับ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3428 ศธ 04140/ว3428 28/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 29 สิงหาคม 2014 10:50 154
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3410 ศธ 04140/ว3410 27/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 28 สิงหาคม 2014 08:31 181
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3283 ศธ 04140/ว3283 19/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 20 สิงหาคม 2014 08:26 470
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 3195 ศธ 04140/3195 08/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 08 สิงหาคม 2014 15:59 575
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3138 ศธ 04140/ว3138 04/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 04 สิงหาคม 2014 15:34 622
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3137 ศธ 04140/ว3137 04/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 04 สิงหาคม 2014 15:32 632
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 151 ศธ 04140.040/151 30 กรกฎาคม 2557 ผอ.โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ผอ.สพป.ศก.3 ตอบรับการเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ธุรการ ธุรการ school040 31 กรกฎาคม 2014 13:55 733
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3044 ศธ 04140/ว3044 29/07/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งผลการพิจารณาตามาตรการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ว๕๓) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 30 กรกฎาคม 2014 10:26 883
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว2940 ศธ 04140/ว2940 25/07/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการดำเนินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2556 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 28 กรกฎาคม 2014 11:21 865
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว2900 ศธ 04140/ว2900 23/07/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วนการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และอนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 24 กรกฎาคม 2014 09:41 950
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว2899 ศธ 04140/ว2899 23/07/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อัตราราคางานต่อหน่วย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 24 กรกฎาคม 2014 09:38 905
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว2865 ศธ 04140/ว2865 22/07/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัสดุก่อสร้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 22 กรกฎาคม 2014 20:00 957
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว2858 ศธ 04140/ว2858 22/07/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 22 กรกฎาคม 2014 19:56 899
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว2803 ศธ 04140/ว2803 15/07/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย(บช.๑) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 15 กรกฎาคม 2014 21:16 1046
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว2800 ที่ ศธ 04140/ว2800 15 กรกฎาคม 2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียน(จตุรมิตรเกมส์ ๒๐๑๔)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาววรญา ศรชัยญาติ group03 15 กรกฎาคม 2014 17:53 1165
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว2755 ศธ 04140/ว2755 10/07/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 15 กรกฎาคม 2014 11:05 1014
 
หน้า ของ 70 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม่
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว]
หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่] หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ