เรื่องปัจจุบัน  แสดงรายการสมาชิกใน ทะเบียนหนังสือ  ค้นหา หนังสือราชการ  ช่วยเหลือ
  ลงทะเบียน  เข้าระบบ
ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
 ทะเบียนหนังสือหลัก : ทะเบียนรับหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
แสดงเรื่อง ส่งเรื่องใหม่   พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
  เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ ผู้ส่ง อ่าน ตอบรับ
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 39 ศธ04140.216/039 12 กพ.2558 ผอ.รร.บ้านอาวอย ผอ.สพป.ศก.๓ สำรวจรายชื่อข้าราชการครู/พนักงานราชการ/อัตราจ้าง(ปฏิบัติงานด้านการสอน)ที่จบปริญญาตรี/ที่ตำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู - - school216 13 กุมภาพันธ์ 2015 11:03 174
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 4476 ศธ 04140 18 พ.ย.57 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ร.ร.บ้านห้วยตามอญ ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จริงในการละทิ้งงาน กรณีจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ กลุ่มการเงิน กลุ่มการเงิน group01 18 พฤศจิกายน 2014 23:22 722
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 145 ศธ 04140.124/ 7 พ.ย.57 รักษาราชการแทน ผอ. ผอ. สพป.ศก.3 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา - - school124 07 พฤศจิกายน 2014 10:15 845
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4242 ศธ 04140/ว4242 30/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 31 ตุลาคม 2014 09:02 771
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4145 ศธ 04140/ว4145 21/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ปฏิทินการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 22 ตุลาคม 2014 15:27 900
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4138 ศธ 04140/ว4138 21/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 21 ตุลาคม 2014 11:07 804
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4095 ศธ 04140/ว4095 15/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 21 ตุลาคม 2014 11:03 803
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว4002 ศธ 04140/ 08/10/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 17 ตุลาคม 2014 10:19 849
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 04140 7798 23 ก.ย.57 สพป.ศก.3 ทุก ร.ร.ในสังกัด การกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี กลุ่มการเงิน พัสดุ group01 24 กันยายน 2014 17:35 920
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3428 ศธ 04140/ว3428 28/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 29 สิงหาคม 2014 10:50 1276
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3410 ศธ 04140/ว3410 27/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 28 สิงหาคม 2014 08:31 1311
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3283 ศธ 04140/ว3283 19/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 20 สิงหาคม 2014 08:26 1737
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 3195 ศธ 04140/3195 08/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 08 สิงหาคม 2014 15:59 2065
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3138 ศธ 04140/ว3138 04/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 04 สิงหาคม 2014 15:34 2146
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] ว3137 ศธ 04140/ว3137 04/08/2557 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาฬ group01 04 สิงหาคม 2014 15:32 2164
หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] 151 ศธ 04140.040/151 30 กรกฎาคม 2557 ผอ.โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง ผอ.สพป.ศก.3 ตอบรับการเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ธุรการ ธุรการ school040 31 กรกฎาคม 2014 13:55 2221
 
หน้า ของ 71 ต่อไป >>
กระโดดไปที่ทะเบียนหนังสือ ส่งเรื่องใหม่
หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือ [เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว] หนังสือเด่น[เปิดอ่านแล้ว]
หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือ [ส่งเข้าใหม]่ หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่] หนังสือเด่น [ส่งเข้าใหม่]
ปิดหนังสือ ปิดหนังสือ แจ้งประกาศ แจ้งประกาศ
สุดยอด สุดยอด ล็อกการแจ้งประกาศ ล็อกการแจ้งประกาศ
คุณ ไม่สามารถ ส่งหนังสือใหม่
คุณ ไม่สามารถ ตอบกลับหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ลบข้อความของคุณในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ แก้ใขเรื่องในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ สร้างแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ
คุณ ไม่สามารถ ตอบแบบสำรวจในทะเบียนหนังสือ