: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   21 ธันวาคม 2014
เวลา   07:53.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๕๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๕/๕๐ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบกฯ สพป.ศก.๓ สำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์ฯ กลุ่มนโยบายและแผน นางพจนีย์ บุญมาก
๑๔๑ ศธ๐๔๑๔๐/๑๔๑ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแวง ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสำรวจคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต --- ---
๑๐๖ ศธ๐๔๑๔๐.๐๐๗/๑๐๖ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านกะดึ ผอ.สพป.ศก๓ สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์ตโรงเรียน กล่มนโยบายและแผน สุวรรณี
๑๓๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๘/๑๓๒ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านเหล็ก ผอ.สพป.ศก.๓ สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน กลุ่มนโยบายและแผน *
๑๗๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๕/๑๗๙ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านปรือคัน ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ แจ้งรายชื่อนักเรียนโปรแกรมเฝ้าระวังเด็กนักเรียนภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ poe 3 * *
๑๗๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๕/๑๗๖ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านปรือคัน ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ขอความร่วมมือส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ * *
๑๗๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๕/๑๗๗ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านปรือคัน ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ขอส่งสำเนาสมุดนิเทศการศึกษาของโรงเรียนบ้านปรือคัน * *
073 ศธ 04140.081/073 8 สิงหาคม 2555 ผอ.รร.บ้านท่าคอยนาง ผอ.สพป.ศก 3 เชิญร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบถนนร่วมใจ ธุรการ ด่วน
181 ศธ04140.077/181 27 กรกฎาคม 2555 ผอ.รร.บ้านตูม ผอ.สพป.ศก 3 การแต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม * **
106 ศธ 04140.030/106 31 ก.ค. 2555 ผอ.ร.ร. บ้านแขว ผอ.สพป.ศก.3 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - -
123 ศธ 04140.172/123 1 ส.ค. 55 ผอ.ร.ร.บ้านสวาย-สนวน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ - ธุรการ(สมพร)
18 ศธ 04140.09/18 1 สิงหาคม 2555 ประธานกพศ.กู่ดู่ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ขอเชิญเป็นประธานมหกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลาน วิชาการ เลขา
๑๖๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๕/๑๖๘ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านปรือคัน ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ส่งคำสั่งแต่งตั้งครู พนักงานราชการ ช่างครุภัณฑ์ นักการภารโรง เวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา * *
๑๐๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๕ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านติม (พันธ์พิทยาคม) ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งครู – ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ๓ อยู่เวรรักษาการณ์สถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
74 ศธ 04140.133/74 30 กค 55 ผอ.ร.ร.บ้านโพงกอก ผอ.สพป.ศก.3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ชลิตา พัสดุ
140 ศธ 04140.067/53 1สิงหาคม 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาจวน ผอ สพป ศก 3 การดำเนินการจัดทำวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ส่งกลุ่มนโยบายและแผน ไม่มี
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 132 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้