: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   24 ตุลาคม 2014
เวลา   23:43.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
86 ศธ 04140.126/86 6 กรกฎาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านพราน ผอ.สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าอบรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - -
๑๓๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๙๙/๑๓๖ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.โรงเรียนหนองอารีพิทยา ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ โครงการอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบกลุ่มสาระศิลปะ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี - -
97 ศธ 04140.124/97 29 มิ.ย. 55 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา 2554 ****** ธุรการ(สมพร)
๑๑๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๕๒/๑๑๖ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งสำเนาคำสั่งเวรประจำวัน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ ธุรการ ธุรการ
๑๑๕ ที่ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๕๒/๑๑๕ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งสำเนาบันทึการตรวจราชการ ธุรการ ธุรการ
๔๔ ๐๔๑๔๐.๑๐๕/๔๔ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนบ้านบกฯ สพป.ศก.๓ รายงานการใช้น้ำประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์ ไตรมาส ๓ ปี๒๕๕๕ บริหารทั่วไป พจนีย์ บุญมาก
82 ศธ 04140.034 4 ก.ค. 55 คอกหนองไพร สพป.ศก.3 ส่งรายชื่อครูอบรม E-GP พัสดุ งานแผน
๑๑๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๕๒/๑๑๔ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านลุมพุกคลองแก้ว ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ธุรการ ธุรการ
82 ศธ 04140.034 4 ก,ค, 55 คอกหนองไพร สพป.ศก.3 แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พัสดุ กลุ่มงานแผน
95 ศธ 04140.124/95 29 มิ.ย. 55 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ **** ธุรการ(สมพร)
๙๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕/๙๙ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการไปราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้านมิถุนายน2555.doc งานบริหารบุคคล ธุรการ
๙๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕/๙๖ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน รร.บ้านหว้าน.rar งานบริหารทั่วไป ธุรการ
๙๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕/๙๕ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผอ.รร บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด55 รร บ้านหว้าน.doc งานบริหารทั่วไป ธุรการ
90 ศธ 04140.030/90 4 ก.ค. 2555 ผอ.ร.ร. บ้านแขว ผอ.สพป.ศก.3 โครงการฝึกอบรม “ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (e-GP)” - -
89 ศธ 04140.030/89 4 ก.ค. 2555 ผอ.ร.ร. บ้านแขว ผอ.สพป.ศก.3 รายงานผลการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา - -
141 ศธ 04140.018/141 2 กรกฎาคม 2555 ผอ.ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์ ผอ.ศพป.ศก.3 ส่งแบบสอบถามโรงเรียนที่ได้รับการนิเทสและตรวจเยี่ยมในปีการศึกษา 2554 **** *****
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 128 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้