: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   29 กรกฎาคม 2014
เวลา   13:31.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
49 ศธ 04140.133/49 1 มิ.ย.2555 ผอ.ร.ร.บ้านโพงกอก ผอ.สพป.ศก.3 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
๘๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๓/๘๕ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านขามทับขอน ผอ.สพป.ศก ๓ การแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัย * *_*
84 ศธ.04140.208 1 มิถุนายน 55 ผอ.โรงเรียนบ้านเหล็ก ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 รายชื่อ ครูเพื่อเข้ารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2555 * *
๗๔ ศธ๐๔๑๔๐.๐๗๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านติม (พันธ์พิทยาคม) ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งครู – ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ๓ อยู่เวรรักษาการณ์สถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
81 ศธ 04140.124/81 31 พ.ค. 55 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ - ธุรการ(สมพร)
๗๓ ศธ๐๔๑๔๐.๐๗๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านติม (พันธ์พิทยาคม) ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการ
82 ศธ 04140.124/82 31 พ.ค. 55 ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ข้อมูลตำรวจประสานงานโรงเรียน - ธุรการ(สมพร)
๘๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๘๙ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ข้อมูลตำรวจประสานงานโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ธุรการ
๖๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๙/๖๑ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านไฮเลิง ผอ.สพป.ศก.๓ ข้อมูลตำรวจประสานงานโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ธุรการ
049 ศธ 04140.049/68 30 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนบ้านชำแระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ส่งแบบขอรับการคัดเลือก รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555(แก้ไข) คุรุสภา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๕๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๙/๕๘ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านไฮเลิง ผอ.สพป.ศก.๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ งานบริหารงานบุคคล ธุรการ สุจิตรา
049 ศธ 04140.049/68 30 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนบ้านชำแระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ส่งแบบขอรับการคัดเลือก รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 คุรุสภา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑๑๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ส่งสำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรของบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ บริหารงานบุคคล ครูธุรการจันทร์มณี
๑๑๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการจันทร์มณี
092 ศธ 04140.054/092 29 พฤษภาคม 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านดองดึง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ทุนการศึกษานักเรียนยากจนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บริหารงานทั่วไป(ครูบุญล้อม)
71 ศธ 04140.30/71 29 พ.ค. 2555 ผอ.ร.ร. บ้านแขว ผอ.สพป.ศก.3 ทุนการศึกษาเด็กยากจนจังหวัดศรีสะเกษ - -
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 121 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้