: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   24 กรกฎาคม 2014
เวลา   09:02.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๘๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๘๙ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ข้อมูลตำรวจประสานงานโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ธุรการ
๖๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๙/๖๑ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านไฮเลิง ผอ.สพป.ศก.๓ ข้อมูลตำรวจประสานงานโรงเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ธุรการ
049 ศธ 04140.049/68 30 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนบ้านชำแระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ส่งแบบขอรับการคัดเลือก รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555(แก้ไข) คุรุสภา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๕๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๙/๕๘ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.ร.ร.บ้านไฮเลิง ผอ.สพป.ศก.๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ งานบริหารงานบุคคล ธุรการ สุจิตรา
049 ศธ 04140.049/68 30 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนบ้านชำแระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ส่งแบบขอรับการคัดเลือก รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 คุรุสภา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
๑๑๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ส่งสำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรของบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ บริหารงานบุคคล ครูธุรการจันทร์มณี
๑๑๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ รายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา งานบริหารงานบุคคล ครูธุรการจันทร์มณี
092 ศธ 04140.054/092 29 พฤษภาคม 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านดองดึง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ทุนการศึกษานักเรียนยากจนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บริหารงานทั่วไป(ครูบุญล้อม)
71 ศธ 04140.30/71 29 พ.ค. 2555 ผอ.ร.ร. บ้านแขว ผอ.สพป.ศก.3 ทุนการศึกษาเด็กยากจนจังหวัดศรีสะเกษ - -
๖๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๒๖/๖๕ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพราน ผอ.สพป.ศก๓ ทุนการศึกษาเด็กยากจนจังหวัดศรีสะเกษ *** *
๘๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๔๐/๘๘ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านมะขาม ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ส่งสำเนาคำสั่งครูเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา * *
๘๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๔๐/๘๖ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านมะขาม ผอ.สพป.ศก.เขต ๓ ทุนการศึกษาเด็กยากจนจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานส่งเสริมกองทุนเพื่อการศึกษา
๗๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕/๗๐ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งข้าราชการครูให้รักษาราชการการแทน * *
30 ศธ 04140.105/30 28 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนบ้านบก(ประชาสามัคคี) สพป.ศก.3 ขอนุญาติลาปวย ธุรการ พจนีย์ บุญมาก
๑๑๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๓๒ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผอ.รร.บ้านโพง ผอ.สพป.ศก.๓ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ งานบริหารงานบุคคล ครูสัตยาพร
110 ศธ 04140.057/110 22 พฤษภาคม 2555 ผอ.โรงเรียนบ้านดู่ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายงานการรับย้ายข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล บุคคล
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 120 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้