: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   28 มีนาคม 2015
เวลา   07:20.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๔๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗./๔๔ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้ารตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ขออนุญาตลากิจ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
๐๔๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๘/๐๔๐ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเจา ผอ.สพป.ศก ๓ รายงานการรับนักรียน อ.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ธุรการ
024 ศธ 04140.197 30 ม.ค. 2557 ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหนองแวง ผู้อำนวยการ สพป.ศก.3 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 (เพิ่มเติม) กลุ่มส่งเสริมกรจัดการศึกษา งานธุรการ
33 ศธ 04140.157/33 5 มีนาคม 2557 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 รายงานการรับนักเรียน อบ.1 ปีการศึกษา 2557 * *
๐๖๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๕/๐๖๔ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้นาค ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ธุรการ -
๐๖๕ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๕/๐๖๕ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้นาค ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือนมีนาคม ธุรการ -
๐๓๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๓๓ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ธุรการ -
๐๓๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๓๒ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ ขออนุญาตลากิจ ธุรการ -
๓๙ ศธ๐๔๑๔๐.๑๓๑/๓๙ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านหนองอิไทย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งแบบรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ธุรการโรงเรียน
๒๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๔๑/๒๙ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านมะขามภูมิ ผอ.สพป.ศก ๓ ขอยกเลิกวันลา (แนบไฟล์ใหม่) ธุรการ บุคคล
29 ศธ 04140.141/29 4 มีนาคม 2557 ผอ.ร.ร.บ้านมะขามภูมิ ผอ.สพป.ศก 3 ขอยกเลิกวันลา ธุรการ บุคคล
๐๓๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๓๑ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือนมีนาคม ธุรการ -
๐๒๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๒๙ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน ธุรการ -
๑๖ ศธ๐๔๐๔๐.๑๓๑/๑๖ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ครู อันดับ คศ.๓ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านพะแวะ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งแบบรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ธุรการโรงเรียน
๑๑๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๑๑๘ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ธุรการ *
๓๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๘๑/๓๔ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ *** ธุรการ
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 136 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้