: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   28 กุมภาพันธ์ 2015
เวลา   12:09.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๐๓๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๓๑ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ เดือนมีนาคม ธุรการ -
๐๒๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๖๖/๐๒๙ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเภา ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ รายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน ธุรการ -
๑๖ ศธ๐๔๐๔๐.๑๓๑/๑๖ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ครู อันดับ คศ.๓ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านพะแวะ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งแบบรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ธุรการโรงเรียน
๑๑๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๑๑๘ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ธุรการ *
๓๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๘๑/๓๔ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ *** ธุรการ
๑๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕ / ๑๗ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.3 การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ . .
๒๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๕๘/๒๔ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านแดง ผอ.สพป.ศก.๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - -
48 ศธ04140.191/48 5 มีนาคม 2557 ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศก.3 ส่งเวรยามรักษาการณ์ เดือน มีนาคม 2557 ธุรการ *
45 ศธ04140.191/45 5 มีนาคม 2557 ผอ.ร.ร.บ้านหนองเชียงทูน ผอ.สพป.ศก.3 รายงานการรับสมัครนักเรียน อนุบาล 1 ปีการศึกษา 2557 ธุรการ *
๑๘ ศธ๐๔๑๔๐.๐๐๓/๑๘ ๕ มี.ค.๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านกระแมด ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งคำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนมีนาคม - ธุรการ ร.ร.
043 ศธ 04140.197 4 มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ผู้อำนวยการ สพป.ศก.3 รายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา กลุ่มอำนวยการ งานธุรการโรงเรียน
044 ศธ 04140.197 4 มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง ผู้อำนวยการ สพป.ศก.3 รายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานธุรการดรงเรียน
๐๑๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๕/๐๑๓ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาลัย ผู้อำนวยการ สพป.ศก. ๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานธุรการโรงเรียน
๒๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๑ / ๒๑ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านสำโรง ผอ.สพป.ศก.3 การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ . .
๐๐๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๘/๐๐๙ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ การรายงานการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งานธุรการโรงเรียน
๒๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๑ / ๒๐ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านสำโรง ผอ.สพป.ศก.3 คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ . .
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 135 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้