: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   19 เมษายน 2015
เวลา   03:36.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
024 ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๔/๐๒๔ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม โครงการ Math Junior Summer camp รุ่นที่ ๑ กลุ่มนิเทศฯ ***
๕๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๕๔ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ ขออนุญาตลาป่วย งานบุคคล *
๐๑๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๘/๐๑๖ ๓ ก.พ. ๒๕๕๗ ผอ. โรงเรียนบ้านเหล็ก ผอ. สพป.ศก.๓ สำรวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บุคคล ***
ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๐/๗ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ สำรวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล -
ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๐/๖ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ ส่งคำสั่งเวรรักษาราชการประจำสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป -
๒๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๘๑/๒๐ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านท่าคอยนาง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ รายงานการแต่งตั้งเวรรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธุรการ
012 ศธ 04140.172/012 3 ก.พ. 57 ผอ.ร.ร.บ้านสวาย-สนวน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ - -
๑๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๑๙/๑๘ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านไอเลิง ผอ.สพป.ศก.๓ ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
๑๙ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๑๙ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
๑๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๑๘ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งแบบสำรวจข้อมูลอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
ศธ ๐๔๑๔๐.๑๑๐/๕ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านบึงกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศก๓ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย - -
๒๓ ศธ.๐๔๑๔๐.๐๐๔/๒๓ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านกฤษณา ผอ.สพป.ศก.๓ การหักภาษี ** **
๐๑๘ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๐๖/๐๑๘ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ รร.บ้านบ่อ ผอ.สพป.ศก ๓ ข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครู บริหารงานบุคคล ***
๐๐๓ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๓๗/๐๐๓ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านคูสี่แจ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ สำรวจวันลา ปี ๒๕๕๖ * **
๔๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๔๒ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ ขออนุญาตลากิจส่วนตัว งานบุคคล *
๑๐ ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๕/๑๐ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๗ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.๓) ผอ.สพป.ศก๓ การสำรวจวันลาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ธุรการ ร.ร.
๑๔ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๑๔ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ผอ.รร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ข้อมูล p-obec นางสมปอง สีดำ กลุ่มบริหารงานบุคคล ธุรการ
04 ศธ04140.157/04 21 มกราคม 2557 ผอ.ร.ร.บ้านศาลา ผอ.สพป.ศก.3 ข้อมูลอัตรากำลังครู * *
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 121 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้