: ทะเบียนส่งหนังสือราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วันที่   03 กันยายน 2014
เวลา   11:26.
เลขทะเบียน ที่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ
๑๑๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๒๔ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านผือ ผอ.สพป.ศก ๓ รายงานการรับครูย้าย * *
232 ศธ 04140.018/232 25 พฤศจิกายน 2556 ผอ.ร.ร.บ้านเกาะกระโพธิ์ ผอ.สพป.ศก3 ขออนุญาตลากิจ *** สุวรรณี
๒๓๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๒๓๐ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ ขอลากิจ * *
๑๓๘ ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๒/๑๓๘ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ ร.ร.บ้านทำนบ ผอ.สพป.ศก.๓ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร และผู้ตรวจเวรรักษาการประจำสถานที่ราชการ ธุรการ ธุรการ
๑๔๓ ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๒/๑๔๓ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ ร.ร.บ้านทำนบ ผอ.สพป.ศก.๓ การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่งสายผู้สอน และอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ธุรการ ธุรการ
๑๔๔ ศธ๐๔๑๔๐.๐๘๒/๑๔๔ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ ร.ร.บ้านทำนบ ผอ.สพป.ศก.๓ การบันทึกข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๖ เทอม ๒ (นักเรียนรายบุคคล) ธุรการ ธุรการ
๒๘๐ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๕/๒๘๐ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.โรงเรียนบ้านโสน ผอ.สพป.ศก.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน บุคคล บุคคล
๑๐๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๒๘/๑๐๖ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา ผู้อำนวยการ สพป.ศก.๓ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ นโยบายและแผน งานธูรการโรงเรียน
๐๕๗ กพศ.๑๘.ดนป/๐๕๗ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ กพศ.ดินแดงโนนปูน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดินแดงโนนปูน - -
241 ศธ 04140..216/241 19 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบ้านอาวอย ผอ.สพป.ศก.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวอย กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
146 ที่ ศธ 04140.219/146 15 พ.ย.56 ผอ.ร.ร.ไฮเลิง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 รายงานการตรวจสอบคำสั่งให้ได้รับวิทยฐานะชำนาญการ รายงาน ดำเนินการ
๔๗๒ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๑๒/๔๗๒ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ผอ.สพป.ศก.๓ การเกลี่ยอัตราพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนและครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล *
๒๒๗ ศธ ๐๔๑๔๐.๐๗๐/๒๒๗ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.ร.ร.บ้านตาเปียง ผอ.สพป.ศก.๓ การสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู กลุ่มอำนวยการ ธุรการ
๒๗๑ ศธ ๐๔๑๔๐.๑๘๕/๒๗๑ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผอ.โรงเรียนบ้านโสน ผอ.สพป.ศก.๓ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน บุคคล บุคคล
๑๔๗ ศธ๐๔๑๔๐.๒๐๐ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผอ.รร.บ้านหนองอิไทย ผอ.สพป.ศก.๓ ส่งสำเนาคำสั่งการแต่งตั้งเวรประจำวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ งานบริหารงานบุคคล ธุรการโรงเรียน
๑๕๖ ศธ ๐๔๑๔๐.๒๐๕ / ๑๕๖ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน ผอ.สพป.ศก.๓ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา งานบุคคล งานบุคคล
<< ย้อนกลับ หน้า ของ 125 ต่อไป >>
พิมพ์หน้านี้ | ปิดหน้าต่างนี้